INNE DUŻE PROJEKTY

Bulwary Odry we Wrocławiu


Nazwa kontraktu: Modernizacja bulwarów Odry Śródmiejskiej.

Inwestor: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Lata realizacji: 2012-2015

Opis projektu

POLAQUA w ramach przedmiotowej inwestycji zmodernizowała ok. trzykilometrowy odcinek bulwarów Odry Śródmiejskiej we Wrocławiu – prace prowadzone były w obrębie zabytkowego centrum miasta, a dokładniej w obszarze koryta Odry Śródmiejskiej (Północnej i Południowej), na odcinku od mostu Grunwaldzkiego do ujścia do Starej Odry.

Zakres prac obejmował m.in.: naprawę oraz uszczelnienie skarp i kamiennych lub ceglanych murów oporowych rzeki, z których część powstała ponad 200 lat temu (część murowanych nabrzeży została wyburzona i odbudowywana na nowo, w innych miejscach wymiany wymagała jedynie ceglana okładzina murów, a gdzieniegdzie pojawiły się nowe kamienne nabrzeża). Pomyślano również o zwierzętach i na wybranych odcinkach zmodernizowanych murów osadzono rurki drenarskie dla jaskółek brzegówek, które umożliwią powstanie kolonii lęgowych tego gatunku wzdłuż rzeki.

Podstawowym celem inwestycji było bezpośrednie zabezpieczenie przeciwpowodziowe cennej zabudowy mieszkaniowej i zabytkowego centrum miasta, jednak modernizacja przyczyniła się również do poprawy stanu technicznego obiektów brzegowych Śródmiejskiego Węzła Wodnego, a także do gruntownego uporządkowania nadbrzeża rzeki.

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce. Kontrakt stanowił jedno z czterech zadań inwestycyjnych projektu pt. „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego”.