INNE DUŻE PROJEKTY

Oczyszczalnia ścieków w Maszewie


Nazwa kontraktu: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II

Inwestor: Wodociągi Płockie Sp. z o.o.

Lata realizacji: 2011-2013

Opis projektu

W ramach przedmiotowej inwestycji POLAQUA zrealizowała prace polegające na przebudowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Maszewie. Oczyszczalnia Maszewo jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną z pełną przeróbką osadu i wykorzystaniem biogazu. W 2010 roku zakończono I etap jej modernizacji, której celem była możliwość oczyszczenia całej ilości ścieków powstających na terenie Płocka i okolicznych gmin, a także usuwania substancji biogennych. II etap, czyli ten zrealizowany przez POLAQUA, obejmował rozbudowę oczyszczalni w zakresie: gospodarki ściekowej (polegający na modernizacji obiektów w części mechanicznej i biologicznej), gospodarki osadowej i gazowej.