INNE DUŻE PROJEKTY

Droga ekspresowa S6 Kiełpino - Kołobrzeg Zachód


Nazwa kontraktu:  Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku od węzła Kiełpino (bez węzła) do węzła Kołobrzeg Zachód (z węzłem) o długości 24 km.

Inwestor:  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie

Lata realizacji:  2015-2019

Opis projektu

W ramach tego zadania zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy 24-kilometrowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o dwóch pasach ruchu i nawierzchni asfaltowej, a także prawie 8 kilometrów dróg poprzecznych i aż 36 kilometrów dróg dojazdowych i serwisowych! Ponadto wykonaliśmy węzeł „Kołobrzeg Zachód” typu WB „półkoniczyna”, a także 25 obiektów inżynierskich, w tym: 14 obiektów typu WD, 10 obiektów typu WS/MS i 1 przejście dla zwierząt. Inwestycja obejmowała również budowę dwóch miejsc obsługi podróżnych i jednego obwodu utrzymania drogi.

Podstawowe paramenty techniczne:

  • klasa techniczna S;
  • prędkość projektowa 100 km/h;
  • prędkość miarodajna 110 km/h;
  • liczba pasów ruchu 2x2 - szerokość pasa ruchu 3.50 m;
  • szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m;
  • szerokość pasa awaryjnego 2.50 m;
  • szerokość pasa dzielącego 4.00 – 6.00 m;
  • szerokość poboczy gruntowych 0.75 – 2.50 m;
  • skrajnia pionowa 4.70 – 5.00 m;
  • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś;

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum firm POLAQUA Sp. z o.o. i DRAGADOS S.A. Oddział w Polsce.