INNE DUŻE PROJEKTY

Stopień wodny we Włocławku


Nazwa kontraktu:  Przebudowa i remont obiektów Stopnia Wodnego we Włocławku w województwie kujawsko-pomorskim: zapory czołowej, systemu kontrolno-pomiarowego (ASTKZ), jazu, śluzy z awanportami oraz przepławki dla ryb.

Inwestor:  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie

Lata realizacji:  2013-2015

Opis projektu

POLAQUA w ramach przedmiotowej inwestycji przebudowała i wyremontowała obiekty istniejącego od ponad 40 lat stopnia wodnego Włocławek. W zakres inwestycji wchodziły następujące obiekty:

  • Obiekt nr 1 Poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory,
  • Obiekt nr 2 Rozbudowa automatycznego systemu kontrolno-pomiarowego stopnia ASTKZ,
  • Obiekt nr 3 Remont Jazu w zakresie konstrukcji, urządzeń mechanicznych i elektrycznych,
  • Obiekt nr 4 Remont Śluzy i Awanportów,
  • Obiekt nr 5 Przebudowa przepławki dla ryb.

Celem zadania była poprawa stanu zagęszczenia korpusu i podłoża zapory czołowej, wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej wzdłuż muru oporowego na lewym przyczółku zapory, remont ubezpieczeń skarpy odwodnej zapory czołowej, jazu, śluzy i awanportów. Należało również przebudować przepławkę dla ryb i przeprowadzić monitoring przepławki po przebudowie, a także rozbudować automatyczny system pomiarowo-kontrolny.

Zadanie zostało realizowane w ramach projektu „Poprawa stanu technicznego i bezpieczeństwa powodziowego Stopnia Wodnego Włocławek”.