INNE DUŻE PROJEKTY

Most Północny w Warszawie


Nazwa kontraktu: Budowa Trasy Mostu Północnego: Zadanie 1,etap I – odcinek od węzła z ul. Modlińską do węzła z ul. Pułkową, w ciągu drogi krajowej nr 61 o długości ok. 3,4 km.

Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Lata realizacji: 2009-2012

Opis projektu

W ramach budowy trasy Mostu Północnego (obecnie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie) wykonaliśmy przeprawę mostową o długości 795 m, zbudowaliśmy drogę krajową klasy głównej ruchu przyspieszonego o łącznej długości ok. 3,4 km z trzema pasami ruchu w każdym kierunku, a także ok. 8,3 km chodników dla pieszych oraz ok. 6,1 km ścieżek rowerowych.

Realizując to zadanie musieliśmy się również zmierzyć z wykonaniem ponad 800 tysięcy m3 nasypów, ułożeniem 120 tysięcy ton mieszanek mineralno-bitumicznych, wykonaniem czterech tuneli, 11 wiaduktów oraz 18 ścian oporowych (z czego najwyższa miała 14 m wysokości). Dodatkową trudnością było to, że wszystkie prace musiały być prowadzone w sercu największego warszawskiego osiedla mieszkaniowego, na przecięciu z najbardziej ruchliwymi arteriami miasta (Modlińską, Marymoncką i Wisłostradą).

Inwestycja została zrealizowana przez konsorcjum, którego liderem było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych POL-AQUA S.A., a partnerami: Sando Budownictwo Polska Sp. z o.o., Construcciones Sánchez Dominguez – Sando S.A. oraz Kromiss-Bis Sp. z o.o.