Informacje

09 paź 2015   |  

Podpisaliśmy umowę na budowę drogi ekspresowej S6 na odcinku Kiełpino-Kołobrzeg Zachód

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 09 października 2015 r. spółka POLAQUA podpisała z Generalną Dyrekcją Krajowych Dróg i Autostrad Oddział w Szczecinie umowę na „Projekt i budowę drogi S6 na odcinku węzeł Kiełpino (bez węzła) – węzeł Kołobrzeg Zachód (z węzłem) o długości 24 km”.

Realizacja umowy obejmuje opracowanie projektu, uzyskanie pozwoleń i wykonanie m.in. następujących robót budowlanych:  

  • budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 24 km, z pasem rozdziału o szerokości 4 m, 2x2 (pasy o szerokości 3,5 m + pas awaryjny zewnętrzny 2,5 m + opaska wewnętrzna 0,5 m), nawierzchnia asfaltowa;
  • budowę dróg dojazdowych o długości 45,9 km, w tym 5,8 km o nawierzchni bitumicznej i 40,1 km o nawierzchni z kruszywa;
  • budowę 25 obiektów inżynierskich o zróżnicowanej technologii (14 przejazdów nad trasą, 10 przejazdów pod trasą, 1 przejście dla zwierząt);
  • budowę węzła Kołobrzeg Zachód złożonego z przejazdu nad trasą oraz rond po obu stronach;
  • budowę dwóch Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) rodzaj I;
  • budowę Obwód Utrzymania Drogi (OUD).

Wartość brutto przedmiotowej umowy to 455 042 180,12 złotych.