Informacje

02 lut 2016   |  

Podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 02 lutego 2016 r. POLAQUA podpisała umowę na „Rozbudowę drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica woj. odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07 o długości ok. 9,4 km”.

W ramach tego kontraktu POLAQUA rozbuduje drogę krajową drogi nr 8 do parametrów drogi ekspresowej w sposób umożliwiający w późniejszym terminie dobudowę trzeciego pasa ruchu „do wewnątrz”. Droga będzie mieć nawierzchnię bitumiczną. Inwestycja obejmie również budowę około 19 kilometrów dróg lokalnych, 2 wiadukty w ciągu drogi ekspresowej, 2 wiadukty drogowe nad drogą ekspresową,  kładkę dla pieszych, dwa przejścia dla zwierząt o szerokości 65 m i 82 m ponad drogą ekspresową oraz 7 przejść dla zwierząt małych pod koroną drogi ekspresowej. Powstaną również dwa węzły drogowe tj. Podborze i Prosienica.       

Wartość brutto przedmiotowej umowy to 248 894 077,43 złotych.