Informacje

07 kwi 2020   |  

Podpisaliśmy umowę na budowę kolejnego odcinka autostrady A2

Mamy przyjemność poinformować, że dziś tj. 07 kwietnia 2020 r. podpisaliśmy z warszawskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad umowę na projekt i budowę autostrady A2 na odcinku pomiędzy węzłami „Gręzów" i „Swoboda".

W ramach przedmiotowego zadania wybudujemy ok. 12,5 km autostrady A2 o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu i rezerwą pod budowę w przyszłości trzeciego pasa ruchu. Powstaną również węzły Gręzów i Siedlce Zachód (Swoboda), a także drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, urządzenia ochrony środowiska (np. ekrany akustyczne) i bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bariery energochłonne).

Jesteśmy już gotowi do pracy!