Informacje

19 maj 2020   |   Poland

Skończyliśmy budowę drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna!

W zeszły piątek tj. 15 maja 2020 r. miało miejsce oficjalne oddanie do ruchu drugiej jezdni obwodnicy Szczuczyna, która tym samym uzyskała standard dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w każdą stronę, z pasami awaryjnymi i pasem rozdziału.
Wybudowana przez POLAQUA druga jezdnia ma długość 6,58 km i łączy się z węzłem Szczuczyn, który powstał w pierwszym etapie budowy obwodnicy. W ramach kontaktu wybudowaliśmy również urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (bariery energochłonne i osłony przeciwolśnieniowe) oraz ochrony
środowiska (ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt oraz wygrodzenia).

Zespołowi budowy gratulujemy, a kierowcom życzymy samych szczęśliwych podróży!